دسته: مصاحبه

مصاحبه با باهوز باران زبانشناس کرد ترکیه

1-وضعیت زبان کردی در ترکیه را چگونه ارزیابی می کنید؟ -موضع کردها در مورد این وضعیت بد از حد شعار و پیام و برگزاری چند پانل و سمینار تجاوز نمی کند. ما به این موضوع خوب توجه نکرده ایم. نباید خودمان را فریب دهیم. این کار با چند روز حل نمی شود. نمی دانم در […]
عنوان ۳۷ از ۳۷« اولین...۱۰۲۰۳۰«۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷

کُردی

آخرین مطالب