دسته: مصاحبه

 مادرعبدالله اسماعیلی: «پژاک» به فکر پول و قدرت است و نه مردم کُرد

رهبران پژاک به فکر پول وقدرت هستند نه فکر مردم، که اگر بودند من را به این روزگار نمی کشاندند.

 آزادی بیان و اندیشه در «پ ک ک» جایی ندارد/«الدارخلیل»کیست؟

دموکراسی در میان پ ک ک حرف و شعاری بیش نیست، آزادی بیان و اندیشه هم که جایی در میان آنها ندارد.

 کوچک شمردن اعضای ایرانی پژاک امری عادی است/«مظلوم عبدی»کیست؟  

کوچک دیدن وبی اعتمادی نسبت به اعضای ایرانی در پژاک یک رویه عادی است و آنها مجبورند همواره از عملکرد خود گزارش بدهند، برخلاف سایر اعضای آن گروه.

 تفاوت ها میان اعضای ایرانی و ترکیه ای در پژاک/«عبدالرحمن فخری»که بود؟

خانواده های ایرانی تا زمان کشته شدن فرزندان ربوده شده خود خبری از آنها ندارند، اما اعضای ترکیه ای، در مکانی مخصوص به ملاقات خانواده هایشان میروند.

 «پ ک ک» انجام سخت ترین کارها را از زنان می خواهد

موضوع زن برای «پ ک ک» یک نمایش و وسیله است، یک ایدیولوژی دروغ است چرا که سخت ترین کارها را از ما میخواستند تا انجام دهیم.

زنان ابزار جذب نیروی «پ ک ک» در رسانه ها هستند/«سریا شفیعی»که بود؟

زنان به عنوان وسیله کلام و جذب نیرو در رسانه های پ ک ک و پژاک مورد استفاده این گروه ها قرار میگیرند.

 مشروعیت ارتباط با زنان«پ ک ک» برای رهبرانش/«علی حیدر قیطان»که بود؟

 «قیطان» با زنها خیلی راحت بود در حالیکه ما جرات نگاه کردن به آنها را نداشتیم، چرا که آنها رهبران پ ک ک بودند و زنان برای آنها مشروع بودند.

 «پ ک ک» قتلگاه کودکان کُرد است/«بوزان تکین»کیست؟

در حقیقت «پ ک ک» قتلگاه کودکان کُرد است و راه بازگشتی ازاین زندان نیست مگر فرار از آن.

فرماندهان پژاک قادر به طراحی یک نقشه عملیاتی هم نیستند/«آزاد هوراز»کیست؟

بزرگترین مشکلی که پژاک دارد این است که رهبران آنها حتی شاید نمی توانند و قادر نیستند که نقشه یک عملیات را خود طراحی و فرماندهی کنند.

جنایتی که پژاک در حق اعضایش انجام میدهد/«محمد علیزاده» که بود؟

پژاک اعضایش را فریب و جذب میکند، درنهایت هم این افراد را به ترکیه و سوریه میفرستد تا کشته شوند و این بزرگترین جنایتی است که در حق اعضایش انجام میدهد.
عنوان ۳ از ۳۱«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »

کُردی

آخرین مطالب