بایگانی برچسب ها: گارنیک آساطوریان

یادداشت وارده/نویسنده ارمنی: کردستان سرزمینی خیالی است

گارنیک آساطوریان، استاد ارمنی-ایرانی دانشگاه ایروان، در کتاب «کردها و خاستگاه آنها» پس از بررسی موضوعات مختلف مرتبط با کردها و رد مستند بسیاری از ادعاهای ناسیونالیست‌ها و رهبران احزاب کرد در فصلی از کتاب با عنوان «کردستان – سرزمینی خیالی» به بررسی معنا و بار معنایی واقعی کلمه «کردستان» می‌پردازد. پروفسور آساطوریان که استاد […]

یادداشت وارده/نویسنده ارمنی: کُرد قوم است، نه «ملت»

یکی از موضوعاتی که ناسیونالیست‌های کرد با اهداف سیاسی و ملت‌سازی در پی ایجاد و گسترش آن هستند به‌کار بردن کلمه «ملت» برای قوم کُرد است. با توجه به این که «ملت» یکی از مولفه‌های مهم تشکیل دولت-ملت و حکومت است، لذا با این هدف دست به جعل می‌زنند تا شاید در کنار نبود زبان […]

برشی از خاطرات یک کردشناس ارمنی

«آماتورها همواره بخش جدایی‌ناپذیر هر نوع محیط علمی، به ویژه رشته‌های علوم انسانی (و در درجه اول تاریخ و زبان‌شناسی) بوده‌اند. با‌وجوداین، اگر این روندِ ملازم معمولا ژانر جداگانه‌ای را به وجود می‌آورد که قواعد و مشخصات خود را دارد، گرایش آماتوری در کردشناسی – به خاطر مولفه بیش از حد سیاسی آن – به […]

آساطوریان: کردشناسی به شدت سیاست‌زده است

گارنیک آساطوریان، در مقدمه کتاب “کردها و خاستگاه آنها؛ روش‌شناسی مطالعات کردی” در مورد ضرورت بررسی و مطالعه همه موضوعات و پدیده‌ها به ویژه در علوم انسانی براساس روش‌شناسی تاکید می‌کند و درصفحه 17 با اشاره به کردشناسی می‌نویسد: “طرح این مسئله را در پیش‌گفتار حاضر ضروری دانستم، زیرا چنان‌که در نخستین پاورقی این کتاب […]

کُردی

آخرین مطالب