بایگانی برچسب ها: کرمانجی

کرمانجی شاعر، فقیهی دانا

ابن غریب، شاعر کرمانجی‌سرای،  مثنوی کوتاهی نیز به فارسی سروده که در آن مانند فقیهی دانا به شکیات نماز پرداخته و آنها را  توضیح داده است. محتوای این مثنوی و انگیزه ابن غریب از سرودن آن نشانگر دینداری و پایبندی او به دین اسلام و اهتمام به واجبات آن است. پنج قسم آید شکیات نماز    […]

کُردی

آخرین مطالب