بایگانی برچسب ها: ژنو کال

کودکان «ناپدیدشده»کُرد ایرانی/دیدبان حقوق بشرکردستان ایران گزارش میدهد

انتظار می رود دولت ایران نسبت به این رویداد نادر و تاسف بار که در قبال شهروندان کُرد ایرانی رخ داده است مسئولیت پذیری داشته باشد.

پاسخ مدیرسابق«ژنوکال»به تقاضای دیدبان حقوق بشرکردستان ایران

پس از پیگیری های دیدبان حقوق بشر کردستان ایران نهایتا مدیر سابق این نهاد بین المللی پاسخی دلگرم کننده در راستای حمایت از حقوق کودکان کُرد ایرانی به ما داده است.

کُردی

آخرین مطالب