بایگانی برچسب ها: محمد شنر

آیا خون سکینه جانسز نیز پایمال شد؟

اعضای پ ک ک  کتابی به نام “زندگی من سراسر مبارزه بود” را در دانشگاه سلیمانیه پخش کردند و نویسندگی آن را به سکینه جانسز نسبت دادند و این صرفا اقدامی تبلیغی برای انحراف افکار از واقعیت مسئله است. سکینه جانسز با نام سازمانی سارا از جمله بیست و اندی افراد بنیانگذار حزب کارگران کردستان […]

کُردی

آخرین مطالب