بایگانی برچسب ها: فواد بریتان

 اکثر رهبران پژاک اروپا نشین هستند/«فواد بریتان» کیست؟

پژاک همان پ ک ک است با همان شکل و فرم و البته این را هم بگوییم که اکثر رهبران گروه پژاک اروپا نشین هستند.

اختصاصی؛ خاطرات یکی از زنان عضو پ.ک.ک

اشاره دیدبان حقوق بشر کردستان ایران- پس از انتشار چند یادداشت یکی از اعضای سابق پ‌ک‌ک به نام هوزان، یکی دیگر از اعضای جدا شده از پ.ک.ک که وی نیز پس از جدایی از پ.ک.ک با یک کُرد عراقی ازدواج کرده و ساکن اقلیم کردستان است، طی یادداشتی برای دیدبان که به مناسبت ۸ مارس […]

شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران و نقض گسترده حقوق مردم

مردم، همانند دولت‌ها، در هر  جامعه‌ای در عین حال که وظایفی دارند از حقوقی نیز برخورداند. یکی از مهم‌ترین حقوق مردم، حق دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و درست است. با توجه به رشد و پیشرفت سریع تکنولوژی، راه‌های دسترسی سریع به اخبار و اطلاعات نیز بسیار تسهیل شده اما این به آن معنا […]

کُردی

آخرین مطالب