بایگانی برچسب ها: رئوف ابراهیمی

رئوف ابراهیمی پس از ارتکاب قتل به زندان رفت

رئوف ابراهیمی پس از ارتکاب قتل به زندان رفت و سپس با همکاری برخی از دوستانش، قریب به ۱۳ سال پیش توانسته بود از زندان فرار کرده و مستقیماً به پ.ک.ک ملحق شود. رئوف عضو ارتش بود، اما مدتی خانواده شاهد این بودند که بعضا برخی از حرکاتش مشکوک بود و گاهی اوقات به قول […]

برادر رئوف ابراهیمی: برادرم از زندان فرار کرد و به «پ ک ک» پیوست

بعد از دوسال اتفاقی برادرم را در یکی از کانال های وابسته به پ.ک.ک دیدیم و آن زمان بود که فهمیدیم پس از فرار از زندان به پ.ک.ک ملحق شده است.

کُردی

آخرین مطالب