بایگانی برچسب ها: دالیا

دالیا مسلم زندگی و عشق را انتخاب کرد

در طی هفته گذشته، فرار دالیا مسلم، برادرزاده صالح مسلم، رئیس سابق پ.ی.د. و مسئول کنونی امور اروپایی آن، تیتر اصلی رسانه‌های کردی و موضوع جنگ رسانه‌ای پ ک ک و پارتی بود. خانم دالیا مسلم از 14 سالگی عضو ی.پ.ژ. – شاخه زنان پ ک ک در سوریه – بوده و اکنون 21 سال […]

کُردی

آخرین مطالب