خبرگزاری وابسته به گروه مسلح پ.ک.ک در مصاحبه با یکی از اعضای گروه موسوم به «سازمان زنان آزادیخواه کردستان» به نقل از وی ادعا کرده است که «در زندان‌های پ.د.ک (حزب دموکرات کردستان عراق) زندانبان به زنان زندانی تجاوز می‌کنند»

جوانا عبدالباقی عضو سازمان مذکور مدعی شده است «یکی از شیوه‌های شکنجه در زندان‌های پ.د.ک تجاوز جنسی بود. ما را وادار می‌کردند به اتاق‌هایی وارد شویم که در آن دوربین تعبیه کرده بودند. به ما می‌گفتند که لباسهایمان را از تن بیرون آورده و لخت شویم، می‌گفتند هیچ مردی ما را نمی‌بیند. اما بعدا به طریقی فهمیدم که این دوربین‌ها از سوی مردها کنترل می‌شوند».

این سخنان در حالی بیان شده است که پ.ک.ک خود متهم به ربایش دختران، استفاده از آنها به عنوان نیروی نظامی و برده جنسی است.