کارشناسان دلیل این اقدام ضدحقوق بشری پ.ک.ک را مر مشکوک این اعضا می‌دانند و اعتقاد دارند این افراد شاید در هنگام فرار از پ.ک.ک کشته شده‌ باشند و به همین دلیل، پ.ک.ک مرگ آنها را به جنگ با ترکیه نسبت می‌دهد. در هر صورت فارغ از دلیل مرگ آنها، البته در صورت صحت خبر، این سیاست پ.ک.ک، مصداق جنایت جنگی است که متاسفانه به طور روزانه در سکوت نهادهای حقوق بشریِ کُردی تکرار می‌شود.