متن توافق حکومت اقلیم کردستان و عراق درخصوص شنگال

 • ۴ سال قبل

حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان متن توافق فی مابین درباره شنگال را منتشرکرده که در آن آمده حکومت فدرالی مدیریت مسئله امنیتی شهر را برعهده خواهد داشت و باید به حضور پ.ک.ک و تمامی گروهایی که با آن در ارتباط هستند پایان داده شود.

براساس اعلام مشترک حکومت عراق و اقلیم کردستان که امروز شنبه 10/10/2020 منتشر شده که  زیر آن امضای حمید رشید فلیح نماینده حکومت عراق و ریبر احمد نماینده حکومت اقلیم کردستان زیر دیده می شود آمده: در راستای بازگرداندن امنیت و استقرار و عادی سازی وضعیت شهر شنگال و براساس اصول قانونی و مقررات به منظور حل مصائب و مسائل مردم شنگال به عنوان اقدام نخست برای بازگرداندن آواره ها و سازماندهی در چارچوب مدیریت و امنیت در شهر، حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان با هماهنگی هم به همراه نماینده سازمان ملل در مواد زیر با همدیگر به تفاهم و توافق رسیدند:

 1. موضوع اجرائیات
 • تعیین فرماندار جدید برای شنگال که مستقل و با سابقه و کارنامه پاک باشد و براساس راهکارهای قانونی و دستوری منصوب شده باشد.
 • توسط هیئت مشترک طرفین به منظور تعیین فرماندار، دیگر مقامات اجرایی هم بازنگری خواهند شد و در این زمینه اصل مشاغل و قوانین مدنظر قرار خواهد گرفت.

2- موضوع امنیت

 • تنها پلیس منطقه و نهادهای امنیت ملی و اطلاعاتی مسئولیت امنیت در شهر را برعهده دارند و تمامی سازمان های مسلح دیگر به بیرون از شهر شنگال منتقل خواهند شد.
 • از طریق استخدام 2500 نفر از نیروهای آسایش داخلی توسط آسایش آن شهر تقویت خواهد شد که براساس عدالت انتخاب خواهند شد بدین منظور اهالی منطقه که در اردوگاهها ساکن هستند در این امر مشارکت داده خواهند شد.
 • پایان دادن به حضور سازمان پ.ک.ک در شهر شنگال و مناطق اطراف آن و نباید آن سازمان و آنهایی که وابسته اش هستند هیچ نقشی در منطقه داشته باشند.

3- موضوع عمران و آبادانی

تشکیل هیئتی مشترک از حکومت فدارلی و حکومت اقلیم کردستان به منظور عمران و آبادانی شهر با هماهنگی مقامات اجرایی منطقه در استان نینوا و توسط رئیس شورای وزرای عراق و نخست وزیر اقلیم کردستان سطح و جزئیات اهداف مشخص می گردد.

4- به منظور نظارت بر آنچه در بند اجرائیات و امنیت آمده، هیئتی میدانی مشترک متشکل از طرف های مرتبط طرفین برای اجرای روند این توافق تشکیل می شود.

روز جمعه 9/10/2020 هیئتی از اقلیم کردستان هیئتی از اقلیم کردستان با سرپرستی ریبر احمد وزیر داخلی اقلیم کردستان در بغداد با طرف های مرتبط عراقی به منظور عادی سازی وضعیت شنگال تشکیل جلسه دادند.

پس از رخداد 16 اکتبر 2017 وضعیتی غیرعادی در شنگال وجود دارد خاصتا پس از اینکه نیروهای پیشمرگه از منطقه خارج شدند و نشست میان اربیل و بغداد در راستای عادی سازی وضعیت این شهر بوده است.

 

ضمیمه این توافق

لیست نظارت اجرایی توافق بازگرداندن استقرار و امنیت وضعیت شنگال:

 • وظیفه

انتصاب فرماندار جدید

طرف های اجرایی:

هیئت مشترک

استاندار نینوا

ملاحظه:

براساس قوانین و مقرارت

 • وظیفه

مدنظر داشتن پست های اجرایی دیگر در شهر شنگال

طرف مجری:

هیئت مشترک

استاندار نینوا

فرماندار

ملاحظه:

براساس قانون و مقررات

 • وظیفه:

مسئولیت امنیت داخلی شهر شنگال

طرف های مجری طرح:

مدیریت پلیس شنگال

نهاد آسایش وطنی

نهاد اطلاعات وطنی

با هماهنگی سرویس های اطلاعاتی اقلیم کردستان

 • وظیفه:

اخراج تمامی سازمان های مسلح و جوامع غیرقانونی به خارج از مرز شهر شنگال

طرف های مجری طرح:

رئیس فعالیت های مشترک

تیم حشد شعبی

 • استخدام 2500 نفر در بخش نیروهای آسایش داخلی شنگال با هماهنگی حکومت اقلیم کردستان

طرف مجری طرح:

دفتر نخست وزیری عراق

وزارت داخلی عراق

ملاحظه:

1000 نفر از آنها اهل شنگال و 1500 تن هم از آواره های این شهر در اردوگاها

 • بازنگری امنیتی درخصوص نامزدهای انتخاباتی بند 5

طرف های مجری:

هیئت مشترک

ملاحظه:

نباید شامل اعضای پ.ک.ک و سازمان های وابسته به آن باشند

 • پایان دادن به حضور پ.ک.ک در شنگال و مناطق اطراف آن و نباید افراد و سازمان هایی که وابسته به آن هستند هیچ نقشی در منطقه داشته باشند.

طرف های مجری:

رئیس فعالیت های مشترک

 • وظیفه:

تشکیل هیئتی میدانی مشترک به منظور نظارت بر نحوه اجرای آنچه در بحث اجرائیات و امنیت ذکر شده است.

طرف های مجری:

هیئت مشترک

ملاحظه:

نماینده نهاد آسایش در حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان

 • تشکیل هیئتی مشترک از حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان به منظور عمران و آبادانی منطقه شنگال با هماهنگی با مجریان منطقه ایی در استان نینوا

طرف مجری:

دفتر نخست وزیری عراق

دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کُردی

آخرین مطالب