بایگانی برچسب ها: گروه کاری

بررسی و تحلیل قطعنامه 1612 شورای امنیت در مورد حمایت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه

مقدمه در طول جنگ و منازعات مسلحانه داخلی و بین‌المللی، صدمات و خسارات جبران‌ناپذیری به کودکان وارد می‌شود و شمار کودکانی که قربانی می‌شوند، بسیار زیاد است. کودکان در جنگ به‌عنوان سرباز، نیروی خدماتی و باربری، جاسوس و مین‌یاب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل، استفاده از کودکان تحت هر عنوان در میادین جنگی […]

کُردی

آخرین مطالب