بایگانی برچسب ها: کودک سرب

خاطرات تلخی که از حافظه «دیمن بارانی»ها حذف شدنی نیستند

«ربایش» کودکان، نوجوانان و جوانان خانواده های کُرد ایرانی یکی از شیوه های مرسوم و پر کاربرد جذب نیرو در پ ک ک/پژاک بوده و هست.

کُردی

آخرین مطالب