بایگانی برچسب ها: کنوانسیون حقوق کودک

خانواده های قربانی«کودک سربازی»در پ ک ک چه می خواهند؟

وجه اشتراک مطالبات خانواده های قربانی کودک سربازی، اجازه ملاقات با فرزندانشان و پیگیری سرنوشت نامعلوم آنها از سوی نهادهای حقوق بشری هست.

اعتراف شبه‌نظامیان دموکرات کردستان ایران به نقض حقوق کودکان

شبه‌نظامیان دموکرات کردستان ایران به وجود کودک‌سرباز در ساختار خود اعتراف کرده‌اند. این در حالی است که همچنان نهادهای حقوق بشری در مورد این جنایات، واکنشی نشان نداده‌اند.

پدیده کودک سرباز؛ تکلیف دوگانۀ دولت‌ها

مقدمه نظام حقوق بشر معاصر به صورت کلی، نظامی است هنجاری و در عین حال حمایتی که اعضاء جامعه بین‌الملل یعنی دولت‌ها را، به رعایت و تضمین حقوق افراد به صورت ایجابی و سلبی مکلّف می‌کند. حقوق کودک نیز به مثابه بخش کوچک‌تر نظام حقوق بشر، نظامی است هنجاری- حمایتی که به‌صورت ویژه و اختصاصی، […]

کُردی

آخرین مطالب