بایگانی برچسب ها: پان اسلامیسم

دیدگاههای نئوعثمانی اردوغان علنی است

امروز تعداد نوشته‌های مربوط به ترکیه کم نیست که می‌گویند این کشور از گرایش به غرب دور می‌شود و به سوی پان اسلامیسم و نئوعثمانیسم می‌رود و با کشورهای اسلامی و اخوان المسلمین روابط خود را تقویت می‌کند. در حالی که خود ترکیه سیاست «آسیا از نو» را آغاز کرده، تمرکز بیش از حد به […]

کُردی

آخرین مطالب