بایگانی برچسب ها: هورامان

هورامان ثبت جهانی شد

در چهل و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر فوجوی چین، پرونده هورامان بررسی و منظر فرهنگی آن به ثبت جهانی رسید.

کُردی

آخرین مطالب