بایگانی برچسب ها: هلن موسی

فریب، ربایش و کشتن کودکان در «جنگ میثاق ملی» و اتحاد پ ک ک و ترکیه

روزانه در مناطق تحت اشغال ه س د و پ ی د کودکان کُرد از مدرسه ربوده می شوند و به اجبار آموزش اسلحه و جنگیدن به آنها داده می شود.

کُردی

آخرین مطالب