بایگانی برچسب ها: هدیه طهایی

سرکوب عاطفه و احساس نوجوانان جذبی در «پ ک ک»/ هدیه طهایی که بود؟

این شاید بزرگترین جنایت به نام آزادی باشد که «پ ک ک» حس عاطفی و عاشقی را در نوجوانان جذب شده سرکوب می کند.

کُردی

آخرین مطالب