بایگانی برچسب ها: نفت و گاز

فراخوان بارزانی به اجرای نظام «کنفدرالی» در عراق

در قانون همواره اقلیم موظف است که نسبت مشخصی از درآمد نفتی خود را به دولت مرکزی دهد، اما اقلیم هرگز به این تعهد خود عمل نکرده است.

کُردی

آخرین مطالب