بایگانی برچسب ها: مصیبت مردم

همکاری ترامپ و پ.ک.ک. در مورد روستاهای کردستان سوریه

تا قبل از همکاری حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د.) با آمریکا در سوریه که سبب شد شاخه مسلح آن ی.پ.گ. عملا  به پیاده نظام آمریکا تبدید گشت، هیچ تهدیدی جدی متوجه مردم کرد در سوریه نبود. اما با آغاز این همکاری و تصور پ.ک.ک. بر این که آمریکا همیشه یار غار آن خواهد بود، سبب شد […]

کُردی

آخرین مطالب