بایگانی برچسب ها: لیلا والی حسین

 چرایی خودسوزی دختری که تحقیر شد/«لیلا والی حسین»که بود؟

خودکشی اعضای «پ ک ک» به یکی از رویه های معمول آن گروه تبدیل شده که علت آن را هم باید در شرایط طاقت فرسای روحی، جسمی و تضاد میان حرف و عمل رهبران گروه جستجو کرد.

کُردی

آخرین مطالب