بایگانی برچسب ها: قاچاق اعضای بدن

در توئیتر، باکلبری: پ.ک.ک نیاز اروپا به مواد مخدر را تامین می‌کند

توبا باکلبری، فعال حقوق بشر، در صفحه توئیتری خود، پ.ک.ک را سازمانی ضد حقوق بشرمعرفی می‌کند و در پاسخ به تبلیغات هواداران پ.ک.ک که آن را مدافع زنان معرفی می‌کنند، می‌گوید: «من می‌دانم پ.ک.ک حتی اعضای بدن و مواد مخدر قاچاق و نیازهای اروپا به مواد مخدر را تامین می‌نماید. در غرب بعضی‌ها ی.پ.گ/پ.ک.ک را […]

کُردی

آخرین مطالب