بایگانی برچسب ها: سریا شفیعی

«سریا شفیعی» مصداق نقض حقوق زنان از سوی «پ ک ک» است

اعضای جدا شده از «پ ک ک» بر این باور هستند که زنان و دختران عضو این گروه و شاخه های آن از حقوق، جایگاه و ارزش واقعی یک زن برخوردار نیستند.

زنان ابزار جذب نیروی «پ ک ک» در رسانه ها هستند/«سریا شفیعی»که بود؟

زنان به عنوان وسیله کلام و جذب نیرو در رسانه های پ ک ک و پژاک مورد استفاده این گروه ها قرار میگیرند.

کُردی

آخرین مطالب