بایگانی برچسب ها: سرزمین خیالی

یادداشت وارده/نویسنده ارمنی: کردستان سرزمینی خیالی است

گارنیک آساطوریان، استاد ارمنی-ایرانی دانشگاه ایروان، در کتاب «کردها و خاستگاه آنها» پس از بررسی موضوعات مختلف مرتبط با کردها و رد مستند بسیاری از ادعاهای ناسیونالیست‌ها و رهبران احزاب کرد در فصلی از کتاب با عنوان «کردستان – سرزمینی خیالی» به بررسی معنا و بار معنایی واقعی کلمه «کردستان» می‌پردازد. پروفسور آساطوریان که استاد […]

کُردی

آخرین مطالب