بایگانی برچسب ها: رضا کمالی

گمشدگان در پژاک؛ نمونه سیزدهم: رضا کمالی

مرز، بهترین مکان برای عضوگیری و سیستم فریب پ.ک.ک و پژاک است. کودکانی فقیر و ناآگاه؛ درست مانند رضا کمالی که اکنون ناپدید شده است...

کُردی

آخرین مطالب