بایگانی برچسب ها: دشمنی مرد

تناقضات و تضادهای فکری عبدالله اوجالان در موضوع “زن، جنسیت و آزادی” (3)

نوشته: آسو کمال ترجمه از: دیدبان حقوق بشر کردستان ایران عبدالله اوجالان می‌نویسد “زن فرشته است و مرد درنده خوی”. بدون شک، عبدالله اوجالان در این بحث از زنان طرفداری می‌کند و مردان را رد می‌نماید. رهبر پ.ک.ک. می‌نویسد “فرهنگ زن، فرهنگ تولید از شیوه جمع‌آوری محصول به سوی تولید یا کاشت گندم بوده و […]

کُردی

آخرین مطالب