بایگانی برچسب ها: دستکش

کرونا و مشکل رفتگران در قامیشلو

با شیوع گسترده بیماری ویروسی کرونا، بخشی از جامعه نمی‌تواند کار خود را تعطیل کند. رفتگران بخشی از این قشر هستند. رفتگران قامیشلو در وضعیت کنونی شیوع کرونا با نبود ماسک، دستکش مواجه هستند در حالی که نوع کارشان ایجاب می‌کند به نکات بهداشتی بیشتر توجه نمایند. گزارش رسانه‌های کرد از قامیشلو حاکیست در مناطق […]

کُردی

آخرین مطالب