بایگانی برچسب ها: حلیمه افنداک

حلیمه دختری از عیسی خان ماکو

بعد از ۱۶ سال یعنی در روزهای اخیر خبر آمد که حلمیه افنداک در حین درگیری پ ک ک با ارتش ترکیه کشته شده است.

کُردی

آخرین مطالب