بایگانی برچسب ها: حق ارث

وجود نداشتن حق ارث برای دختران کُرد

هر فردی در هر مجموعه‌ای اعم از کوچک یا بزرگ از خانواده تا کل جامعه هم حقوق و هم وظایفی بر عهده دارد. در هر خانواده‌ای نیز پدر، مادر و فرزندان نسبت به یکدیگر حقوق و وظایفی دارند که موارد مهمی ‌از آنها در نظام‌های حقوقی و قوانین هر کشور وجود دارد و گاهی نیز […]

کُردی

آخرین مطالب