بایگانی برچسب ها: حسین قزلباش

پرونده ویژه: 4 دهه جنگ پ.ک.ک و وابستگان علیه کردها- 1

قتل فجیع تاج‌الدین میرزایی آتشگاه و حسین قزلباش توسط عناصر پژاک

کُردی

آخرین مطالب