بایگانی برچسب ها: حرب دموکرات

حزب دموکرات کردستان، حزبی فقط با عنوان دموکراتیک

حزب دموکرات کردستان که اکنون تحت کنترل مطلق عشیره بارزانی قرار دارد در اصل بنای تاسیس آن در بغداد گذاشته شد و افرادی مانند حمزه عبدالله، میرحاج احمد و نوری احمد طه متفکران اصلی تاسیس آن بودند و در سال 1946 در مهاباد اولین کنگره آن برگزار شد. قدرت مسلحانه عشیره بارازنی سبب شد ملامصطفی […]

کُردی

آخرین مطالب