بایگانی برچسب ها: حاتم خوان جهان

حاتم رفت و گریه‌های بی امان خانواده‌اش به جا ماند

حاتم رفت و گریه‌های بی امان خانواده‌اش به جا ماند… پدر حاتم از ترس پژاک فرزندان دیگرش را به خارج از روستا فرستاد، تمام وجودش خشم و نفرت است و البته با دیدگانی مملو از اشک به دنبال پسر جوان مرگش… پدر حاتم خوان جهان در مصاحبه با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران سفره دل […]

پدر حاتم خوان جهان:چرا پژاک باید پسرم را در ترکیه به کشتن دهد؟

رهبران پژاک پاسخ دهند که ترکیه چه ارتباطی به من و پسرم دارد و چرا آنها باید فرزندم را در یک مملکت غریب به کشتن بدهند؟

کُردی

آخرین مطالب