بایگانی برچسب ها: برنامه

آمریکا برنامه جدید روسیه برای ایجاد شبه نظامیان جدید در شمال شرق سوریه را خنثی کرد

منایع موثق می‌گویند آمریکا برنامه روسیه برای تشکیل نیروی شبه نظامی از عوامل محلی خود در شمال شرق سوریه را خنثی کرد. براساس اظهارات قبلی این منابع، روسیه حدود سه ماه پیش برنامه ایجاد نیروهای شبکه نظامی از عوامل خود در شمال سوریه را از عاموده و تل تمر در استان حسکه آغاز کرد که […]

کُردی

آخرین مطالب