بایگانی برچسب ها: بحران اقتصادی

فرمول جادویی برای پیروزی حزب حاکم ترکیه

اردوغان فرمولی ارائه داده که بر اساس آن، حزب عدالت و توسعه می‌تواند حتی قبل از ورود به انتخابات، بازی را ببرد و همه رقبای خود را شکست دهد.

ترکیه، تورم سنگین و مردمی که فقیرتر می شوند

زندگی روزمره برای بسیاری از مردم در ترکیه دشوار شده است. بر این اساس، تنها سه درصد از ترک ها می توانند با درآمد خود به راحتی زندگی کنند.

ترکیه در مسیر تورم ۸۰ درصدی؟

انتظار می رود تورم سالانه در ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۲ با اثر پایه به ۸۰ درصد برسد و سپس در یک روند تدریجی، به ۶۰ درصد کاهش یابد.

کُردی

آخرین مطالب