بایگانی برچسب ها: امید رمضانی

گمشدگان در پژاک؛ نمونه چهارم: امید رمضانی

شاهو یا امید رمضانی در یکی از روستاهای بین کامیاران و مریوان در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده بود. پدر پیر او کشاورز و مادرش دچار فراموشی شده بود. بعد از مرگ امید، من دوربین شاهو را برای مادرش بردم؛ اما نتوانستم گریه‌های پر از درد آن مادر را ببینم. دوربین را به زن‌های حاضر در منزل پدری امید دادم و شنیدم که مادرش از حال رفت...

کُردی

آخرین مطالب