ارتش سوریە آزاد خواهان مبادله پناهجویان ایرانی با اسرای خود است

  • ۲ سال قبل

پس از گذشت چهار ماە، ۹ مهاجر کرد ایران کە ترکیە آنها را بە گروە ارتش سوریە آزاد تحویل دادە است،‌ هنوز آزاد نشدەاند. منابع خبری گزارش دادند کە ارتش سوریە آزاد خواهان استفادە از این افراد برای تبادل زندانیان با دولت سوریه است.

بهمن شادروان، مسعود حیدری، سعید احمدی، دماوند پاک‌سرشت، افشار رستمی، هدایت رخزادی، آرمان رشیدی، مبین ولدبیگی و فردین درویش‌پور همراە با ۵۷ مهاجر اقلیم کردستان عراق اوایل مرداد هنگامی کە می‌خواستند با کشتی به صورت قاچاق از استانبول بە ایتالیا بروند دستگیر شدند.

این افراد از ترس دیپورت شدن بە ایران، خود را سوریەای معرفی کردە بودند. ترکیە هم پس از چند روز آنها را بە گروە ارتش سوریە آزاد تحویل داد.

تحویل ۹ پناهجوی اهل پاوه به جبهه النصره توسط ترکیه

این افراد پس از یک ماە با خانوادە خود تماس می‌گیرند.

بیستون پاک سرشت، برادر دماوند، می‌گوید، شصت روز پیش در زمان انتقال این افراد از زندانی در شهر عزاز، فردی کە آنها را جابه‌جا می‌کرد یک گوشی به آنها داد و آنها توانستند تماسی یک دقیقەای بگیرند.

خانوادە این افراد می‌گویند تلاش‌های آنها چە از طریق وزارت خارجە ایران و چە سفارت ترکیە در تهران تاکنون نتیجەای ندادە است.

افشین رستمی، برادر افشار، گفت: «روز اول بە ما خبر دادند کە بچه‌ها دستگیر شدەاند، ما سریعاً با وزارت خارجە ارتباط برقرار کردیم، اسامی آنها را دادیم، بعد عکس و پاسپورت بچه‌ها را کە بە صورت قانونی وارد ترکیە شدە بودند را تحویل دادیم. خواستیم در ترکیە وکیل بگیریم کە گفتند فعلاً لازم نیست و ما از طریق وزارت اقدام می‌کنیم. ما هنوز هم منتظریم. یک سری کارها از طریق وزارت انجام شدە اما هنوز نتیجە‌ای ندادە است.»

برخی سایت‌های خبری گزارش دادند که ارتش آزاد سوریە اکنون خواستار مبادله این دستگیرشدگان با خانوادە‌های خود کە توسط دولت سوریه دستگیر شدەاند، است.

مثنی امین، نمایندە مجلس عراق گفت: «من تاکید کردم کە این کار درستی نیست؛ زیرا این افراد اسیر جنگی نیستند کە شما بخواهید با آنها تبادل اسرا کنید.»

او در توضیح می‌گوید: «روابط من با این گروە از طریق سازمان آی اچ اچ ترکیە بود. حدود ١٠ روز پیش کە استانبول بودم با رئیس این سازمان دیدار کردم و تلفنی هم با سوریە صحبت کردیم. آنها (ارتش سوریە آزاد) گفتند کە در آستانە با روسی‌ها و ایرانی‌ها جلسەای دارند و امیداورند ایرانی‌ها در آنجا در این مورد کاری انجام دهند.»

همچنین هفته گذشته، «تجمع» و «اعتصاب» خانواده ۹ پناهجوی فوق مقابل سفارت ترکیه در تهران انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کُردی

آخرین مطالب