بایگانی برچسب ها: ملامصطفی بارازنی

مخالفت شبکه کردستان24 با ملامصطفی بارزانی

ایران گستره زبانی و فرهنگی وسیعی را در بر می‌گیرد. اگر نگاهی تاریخی به این کشور بیندازیم، بخش‌های وسیعی از آسیای میانه امروز، ایران و افغانستان، تاجیکستان تا هند، تمام خاورمیانه و بخش‌هایی از شمال آفریقا در چارچوب مرزهای ایران بود. تحولات مختلف سیاسی و نظامی سبب شد تا مرزهای سیاسی ایران به وضعیت موجود […]

کُردی

آخرین مطالب