بایگانی برچسب ها: پیمان سور

پس ازپیمان سِور و توده اصلی کردهای ترکیه

سیامند عثمان، نویسنده کرد، در مقاله (به انگلیسی) “ناسیونالیسم کرد؛ تحریک و نفوذ تاریخی” در مجله “بررسی‌های ارمنی” بهار 1982 صفحات 53 الی 54 در مورد فعالیت‌های اصلی سیاسی کردهای ترکیه پس از پیمان سور  در سال 1920 و ارتباط واقعی آن با خواسته‌های توده اصلی مردم می‌نویسد: پس از پیمان سور، دو سازمان کردی […]

کُردی

آخرین مطالب