بایگانی برچسب ها: فرشاد امینی

فریبی از نوع تحصیل در کشور های اروپایی

پژاک با وعده تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور فرشاد را به سمت خودش می کشاند و برای این منظور پیشنهاد وسوسه کننده ای می دهند از جمله اینکه هزینه این موضوع را می پردازند، طبیعی است که جوانی با شرایط فرشاد فریب این موضوع را بخورد. اگر از مردم مظلوم کرد در شهرهای مختلف غرب […]

برادر فرشاد امینی: وعده دروغ تحصیل در خارج برادرم را به پژاک کشاند

پژاک با وعده تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور فرشاد را به سمت خودش می کشاند و مسیر زندگی او را به کلی تغییر می دهد.

کُردی

آخرین مطالب