بایگانی برچسب ها: عامل میت

رهبران«پ ک ک»به زبان ترکی صحبت می کنند و از آزادی برای کُردها سخن میرانند!

با نگاهی به عملکرد «پ ک ک» موارد بسیاری را شاهد خواهیم بود که نشان می دهند که اوجالان و این گروه بزرگترین خدمات را به دولت ترکیه انجام داده اند.

کُردی

آخرین مطالب