بایگانی برچسب ها: شیلان محمودی

سرنوشت خواهر ۱۲ساله «کوثر محمودی» در پژاک چه خواهد بود؟

کوثر محمودی عضو جداشده پژاک به همراه خواهر ۱۲ سالش به عضویت آن گروه درآمده بود که در نهایت خودش موفق به فرار شد، اما خواهرش نتوانست.

کُردی

آخرین مطالب