بایگانی برچسب ها: شاهنامه کردی

شاهنامه کردی

همه اقوام ایرانی در بسیاری از موضوعات به ویژه فرهنگی اشتراک دارند. کردها و فارس ها به عنوان دو قوم ایرانی نیز از این مستثنی نیستند و اشتراکات فراوان دارند. مراسم نوروز، داستان‌های مختلف شاهنامه و خود شاهنامه نیز از جمله آن می‌باشد. شاهنامه قبل از آن که به دستور ابومنصور به رشته تحریر در […]

کُردی

آخرین مطالب