بایگانی برچسب ها: سمیه فتحی

نقض حقوق زنان به نام قتل ناموسی

وجود قانون و حاکمیت آن در جامعه با هدف جلوگیری از اقدامات خودسرانه و بر هم خوردن نظم جامعه است. جوامع سنتی به ویژه بخش‌های زیادی از جامعه سنتی کرد نیز هنوز در مواردی نتوانسته‌اند خود را با حاکمیت قانون به عنوان نمادی از جامعه مدنی وفق دهند. گزارش‌های محلی اما رسما تایید نشده حاکی […]

کُردی

آخرین مطالب