بایگانی برچسب ها: سزگین تانریکولو

۲۵۵ کشته و ۳۰۶ بدرفتاری و شکنجه: کارنامه حقوق بشر ترکیه در ماه مِی

ثبت ۲۵۵ نفر کشته و ۳۰۶ مورد بدرفتاری و شکنجه در ماه مِه در ترکیه، نشان از وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ترکیه دارد.

کُردی

آخرین مطالب