بایگانی برچسب ها: سرکوب فرهنگی

فعال فرهنگی کرد به دیدبان حقوق بشر کردستان ایران گفت: ترکیه با کردها با خشونت رفتار می‌ کند

با توجه با فضای فرهنگی کردی در ایران که مورد تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی نیز قرار می‌گیرد، بسیاری از فعالان فرهنگی کرد در ایران خط میان فعالیت فرهنگی و فعالیت سیاسی با پوشش فرهنگی را از هم جدا می‌کنند و فعالیت‌‌های سیاست‌زده را برای کل جامعه و به ویژه جامعه کردی مضر می‌‌دانند. این […]

کُردی

آخرین مطالب