بایگانی برچسب ها: سروه خانی

سروه خانی توسط دختر عمه‌اش به این راه گرفتار شد

سروه خانی توسط دختر عمه‌اش به این راه گرفتار شد زیرا بیشتر وقتشان را با یکدیگر بودند. چندین سال است که از دختر عمه سروه (بیان) هیچ خبری در دست نیست و معلوم نیست که چه بر سر او آمده است، خانواده سروه مطمئن هستند که تنها او توانسته بود که دخترشان را فریب دهد […]

برادرسروه خانی: پژاک آنقدر انسانیت نداشت که جنازه خواهرم را در کوهستان رها نکند

اعضا و رهبران پژاک یا آنقدر شرافت و انسانیت نداشتند که جنازه یک دختر را در کوهستان رها کرده باشند یا اینکه به دروغ به ما گفتند که سروه مرده است.

کُردی

آخرین مطالب