بایگانی برچسب ها: سروه خانی

برادرسروه خانی: پژاک آنقدر انسانیت نداشت که جنازه خواهرم را در کوهستان رها نکند

اعضا و رهبران پژاک یا آنقدر شرافت و انسانیت نداشتند که جنازه یک دختر را در کوهستان رها کرده باشند یا اینکه به دروغ به ما گفتند که سروه مرده است.

کُردی

آخرین مطالب