بایگانی برچسب ها: حق بر سلامتی

تصویر ابعاد فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سلامت در کردستان

طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی، استان کردستان از لحاظ سرانه درمان و بهداشت نسبتا محروم توصیف شده است.

کرونا در مناطق کردنشینِ ایران، حق بر سلامتی و وظیفه دولت

امین پژمان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی در یادداشت اختصاصی خود برای دیدبان حقوق بشر کردستان ایران از حق بر سلامتی و وظیفه دولت برای احقاق آن سخن گفته است. این پژوهشگر حقوق عمومی معتقد است دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، یک حق بشری است و نباید از کسی دریغ شود. در این میان، روستاها […]

کُردی

آخرین مطالب