بایگانی برچسب ها: جلال ملکشاه

یادداشت/جلال ملکشاه و مرده‌پرستی

جلال ملکشاه شاعر بود و حتی بعضی از کردها او را “شاه شعر” نامیدند و البته به تبعیت از عنوان “امپراطور شعر” که به شیرکوه بیکس داده‌اند. البته این عناوین را خود کردها اعطا می‌کنند نه دیگران. کسانی که با محتوای شعر این دو شاعر آشنا هستند می‌دانند، این عناوین را نه برای فنون ادبی […]

کُردی

آخرین مطالب