بایگانی برچسب ها: توسعه پایدار

امنیت اقتصادی مرزها به توسعه پایدار آن مناطق ارتباط دارد

در گفت‌وگو با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران مطرح شد؛ تضمین امنیت اقتصادی مرزها توسعه پایدار آن مناطق است. کارشناس مسائل سیاسی گفت: دیدگاه‌های نوین در زمینه امنیت مناطق مرزی بر استراتژی توسعه پایدار مناطق مرزی تاکید فراوان دارند، در حقیقت آنچه که می‌تواند امنیت مرزها را تضمین کند توسعه پایدار مناطق مرزی است. عابد […]

کُردی

آخرین مطالب